Home » Autoverzekering

Hoe werkt het schadeformulier?

Op het moment dat u betrokken raakt bij een ongeval dient u tezamen met de tegenpartij een schadeformulier in te vullen. Hierin wordt vastgelegd welke partijen bij het ongeval betrokken waren, wat de toedracht was en welke schade is ontstaan.

Het is erg belangrijk om direct na het ongeval een schadeformulier in te vullen en dit door beide partijen te laten ondertekenen. Dit voorkomt onduidelijkheid en discussies over de toedracht achteraf. Het schadeformulier wordt vervolgens door de betrokken verzekeringsmaatschappijen gebruikt voor het vaststellen van de toedracht van het ongeluk, het vaststellen van de schuldige en het vaststellen welke maatschappij de schade dient te vergoeden. Het juist invullen hiervan is dus van essentieel belang.

Bij het invullen dient u met de volgende zaken rekening te houden:

  • Vul het formulier bij voorkeur tezamen met de tegenpartij ter plaatse in en onderteken beiden het formulier;
  • Noteer ook de verzekeringsgegevens van beide partijen;
  • Met name in het buitenland is het aan te raden foto’s te nemen van de toestand direct na het ongeval en de schade;
  • Zorg voor een duidelijke situatieschets waaruit de toedracht van het ongeval kan worden opgemaakt;
  • Laat u niet onder druk zetten. Onderteken het formulier alleen wanneer u het volledig eens bent met de inhoud hiervan.

Laatste 5 artikelen

Partner websites

RSS Nieuws van andere websites over verzekeren