Home » Autoverzekering

Hoe worden inzittenden verzekerd?

Wanneer u als inzittende van een auto, niet zijnde de bestuurder, betrokken raakt bij een ongeluk dan kunt u daarvan schade ondervinden. Te denken valt aan medische kosten, schade aan kleding, tijdelijke arbeidsongeschiktheid etc.

Wanneer u deze schade wilt verhalen dan is de WA-verzekering van de schuldige van het ongeluk hiervoor in eerste instantie bedoeld. Dus wanneer de bestuurder van de auto waarin u zat het ongeval veroorzaakte, dan kunt zijn WA-verzekering hierop aanspreken. Wordt het ongeluk veroorzaakt door een derde, dan dient u de WA-verzekering van deze derde aan te spreken.

Wanneer u echter als bestuurder een ongeval veroorzaakt dan wel als inzittende een ongeval meemaakt waarbij geen der partijen aansprakelijkheid kan worden gesteld dan zal de schade niet kunnen worden verhaald op een WA-verzekering. Wilt u dan als bestuurder dat uzelf of uw inzittenden schadeloos worden gesteld, ongeacht of er iemand aansprakelijk te stellen is, dan kunt u hiervoor een ongevallen-inzittendenverzekering of een schadeverzekering voor inzittenden afsluiten.

Een ongevallen-inzittendenverzekering keert een vast bedrag uit aan de bestuurder of één der inzittenden ingeval van overlijden of blijvende invaliditeit. Dit bedrag staat vooraf vast en is niet afhankelijk van de hoogte van de daadwerkelijk geleden schade. Een schadeverzekering voor inzittenden vergoed de werkelijke schade die de bestuurder en inzittenden die betrokken zijn bij een ongeval leiden.

Laatste 5 artikelen

Partner websites

RSS Nieuws van andere websites over verzekeren