Home » Overige verzekeringen

Rechtsbijstandsverzekering

Onze samenleving wordt meer en meer beïnvloed door juridische zaken. In tegenstelling tot vroeger worden geschillen steeds vaker voor de rechter uitgevochten. Deze juridisering zorgt ervoor dat u mogelijk behoefte heeft aan rechtsbijstand door een advocaat. Deze bijstand kan zeer prijzig zijn. Zodoende verzekeren mensen zich meer en meer middels een rechtsbijstandverzekering.

Een rechtsbijstandverzekering biedt bij juridische geschillen uitkomst. Veel maatschappijen beschikken over een eigen juridische afdeling die uw zaak, indien deze binnen het kader van de verzekering valt, ter hand nemen. Zij adviseren u over de te nemen stappen en bemiddelen eventueel met de tegenpartij. Veelal leidt dit tot een voor alle partijen aanvaardbare oplossing. Indien een gang naar de rechter toch noodzakelijk blijkt, dan zal de verzekeringsmaatschappij zorgen voor een advocaat dan wel de kosten hiervan vergoeden.

Een rechtsbijstandsverzekering geeft dekking voor alle tot het huishouden behorende personen. Problemen met belastingen, beleggingen, vermogensbeheer en de exploitatie van onroerend goed zijn bij bijna alle verzekeraars uitgesloten. Dit geldt ook voor de gevolgen van uw eigen faillissement, problemen met de overheid over algemeen geldende regels en wetten en ontruimingskwesties.

In hoeverre u behoefte heeft aan een rechtsbijstandsverzekering is afhankelijk van uw situatie. U dient na te gaan welke kans u loopt op juridische problemen. Dekt de verzekering deze mogelijke juridische problemen? Heeft u wellicht doordat u een relatief laag inkomen heeft recht op gefinancierde rechtshulp van overheidswege? Heeft u op andere wijze recht op bijstand, bijvoorbeeld via een vakbond of consumentenorganisatie waarvan u lid bent? Al deze overwegingen spelen een rol in deze afweging.

Laatste 5 artikelen

Partner websites

RSS Nieuws van andere websites over verzekeren