Home » Overige verzekeringen

Zorgverzekering

Sinds 2006 is er in Nederland een nieuw stelsel van zorgverzekeringen ingevoerd. In tegenstelling tot het oude systeem waarbij ziekenfonds en particuliere verzekering naast elkaar bestonden bestaat nu voor iedere Nederlander eenzelfde zorgverzekering.

De basis hiervan bestaat uit een basisverzekering waar iedere Nederlander verplicht voor is verzekerd. In deze basisverzekering zijn de meest voorkomende ziektekosten opgenomen zoals geneeskundige zorg, mondzorg, farmaceutische zorg en verpleging. Naast deze basisverzekering kan iedere verzekerde zich aanvullend verzekeren. Bijvoorbeeld tegen ziektekosten welke u verwacht te maken maar die niet onder de basisverzekering vallen. Te denken valt hierbij aan alternatieve geneeswijzen of bril- contactlenzen.

De premie voor de zorgverzekering bestaat enerzijds uit een nominale premie welke door de verzekerde dient te worden voldaan. Voor kinderen tot 18 jaar is geen premie verschuldigd. Daarnaast dient een inkomensafhankelijke bijdrage te worden voldaan. Voor mensen in loondienst is de werkgever verplicht deze bijdrage te voldoen.

Verzekerden met een laag inkomen kunnen worden gecompenseerd middels de zorgtoeslag. Deze toeslag, welke u kunt aanvragen bij de Belastingdienst, dient ervoor te zorgen dat mensen met een laag inkomen niet een te groot deel van hun inkomen kwijt zijn aan hun zorgverzekering.

De nieuwe zorgverzekering heeft ervoor gezorgd dat er meer concurrentie is ontstaan tussen de verzekeringsmaatschappijen. Zodoende is het zinvol goed te kijken naar de verschillen en welke maatschappij voor u het aantrekkelijkste is. Daarnaast is het mogelijk dat u via uw werkgever of sportclub gebruik kunt maken van een collectieve verzekering. Deze zijn vaak ook een stuk voordeliger.

Laatste 5 artikelen

Partner websites

RSS Nieuws van andere websites over verzekeren