Home » Vervoer & verzekeren

Bootverzekering

Steeds meer mensen hebben een boot. Zodoende wordt het, zeker op zonnige dagen, ook steeds drukker op de Nederlandse wateren. Derhalve spelen ook verzekeringen hierbij een belangrijke rol.

Voor kleinere boten (tot 4pk), surfplanken of kano’s geldt dat deze niet apart verzekerd hoeven te worden. Deze vallen onder de gewone WA-verzekering. Hiermee is eventuele schade aan het vaartuig zelf uiteraard niet verzekerd. Hiervoor kunt u nog een aanvullende cascoverzekering afsluiten.

Voor grotere vaartuigen geldt dat deze niet onder de gewone WA-verzekering vallen en dus afzonderlijk verzekerd dienen te worden. Dit is overigens niet wettelijk verplicht, maar zeker wel aan te raden. Iedere verzekering begint met een WA-gedeelte. Het is mogelijk om de verzekering vervolgens uit te breiden met een verzekering tegen schade als gevolg van brand, diefstal of storm. Uiteraard kan de boot ook volledig casco worden verzekerd.

Er zijn nog enkele belangrijke bijzonderheden waar bij het afsluiten van een bootverzekering op gelet dient te worden. Ten eerste dient er goed gekeken te worden naar het gebied waarbinnen de verzekering geldt. Veelal betreft dit alleen de Benelux. Wilt u buiten de Benelux verzekert varen dan dient u hiermee rekening te houden bij het afsluiten van de verzekering. Verder dient u extra opmerkzaam te zijn ten aanzien van de voorwaarden van de verzekering wanneer u met uw boot op zee wilt varen, aan wedstrijden wilt deelnemen of de boot wilt verhuren.

Laatste 5 artikelen

Partner websites

RSS Nieuws van andere websites over verzekeren