Home » Wonen & verzekeren

Brandverzekering

De voorloper van de uitgebreidere inboedelverzekering is een brandverzekering. Dit is eigenlijk de meest basale vorm van verzekering van uw inboedel. De brandverzekering verzekert de schade aan uw inboedel als gevolg van brand, ontploffing en blikseminslag.

Omdat de brandverzekering een onvoldoende verzekering biedt als het gaat om inbraak, storm en lekkages wordt tegenwoordig nog slechts weinig gebruik gemaakt van alleen een brandverzekering. De dekking is simpelweg te beperkt. Veel instanties adviseren mensen dan ook om minimaal een uitgebreide inboedelverzekering af te sluiten.

De premie van uw brandverzekering is afhankelijk van de waarde van uw inboedel. Deze waarde kunt u proberen in te schatten of middels een inventarisatie vaststellen. Het is erg belangrijk om de waarde van uw inboedel goed vast te stellen. U kunt hiervoor ook gebruik maken van de inboedelwaardemeter.

Wanneer u uw inboedel voor een te laag bedrag verzekert dan bent u onderverzekerd. Dit betekent dat u slechts dat deel van de schade krijgt vergoed waarvoor u relatief bent verzekerd. Wanneer uw inboedel bijvoorbeeld € 50.000 waard is en u bent verzekerd voor een bedrag van € 25.000 dan krijgt u slechts 50% van de schade vergoed. Dus wanneer er een schade van € 10.000 optreedt, krijgt u slechts € 5.000 vergoed.

Wanneer u uw inboedel voor een te hoog bedrag verzekert dan bent u oververzekerd. Dit is zonde want u krijgt nooit meer uitbetaalt dan de waarde van uw inboedel. De extra premie die u betaalt bent u dus onnodig kwijt.

Laatste 5 artikelen

Partner websites

RSS Nieuws van andere websites over verzekeren