Home » Wonen & verzekeren

Kunst verzekeringen

Stel u bent de trotse eigenaar van een verzameling hedendaagse kunst. U heeft de schilderijen prachtig uitgestald in uw woning. Vraag is nu hoe dit te verzekeren.

Doordat er sprake is van kostbare goederen vallen deze niet onder uw standaard inboedelverzekering. U dient hiervoor dus een afzonderlijke kostbaarhedenverzekering af te sluiten. Er zijn diverse verzekeringsmaatschappijen die gespecialiseerd zijn in het verzekeren van kunst.

Belangrijk hierbij is uiteraard het vaststellen van de verzekerde waarde. U dient immers bij schade de werkelijke schade vergoed te krijgen. Gespecialiseerde maatschappijen maken hiervoor gebruik van taxaties uitgevoerd door specialisten. Deze specialisten volgen de (inter)nationale kunstmarkt en kunnen een goede inschatting maken van de waarde van een voorwerp. Een dergelijke taxatie dient in de regel iedere drie jaar uitgevoerd te worden.

Ten slotte is het belangrijk u te realiseren dat in tegenstelling tot andere kostbaarheden, de dekking voor kunst veelal beperkt is tot de aanwezigheid in de eigen woning. Wanneer de kunst buiten de woning wordt gebracht, bijvoorbeeld naar een tentoonstelling, dient u hiervoor een aanvullende verzekering af te sluiten.

Laatste 5 artikelen

Partner websites

RSS Nieuws van andere websites over verzekeren